รายละเอียดข่าวสาร

ฮวงจุ้ย ที่ดินถุงเงิน VS. ที่ดินปากกว้างก้นแคบ อันไหนดีไม่ดี?

วันจันทร์ที่ 30 ม.ค. พ.ศ. 2560

ฮวงจุ้ย ที่ดินถุงเงิน VS. ที่ดินปากกว้างก้นแคบ อันไหนดีไม่ดี?
 
ที่ดิน ปากกว้างก้นแคบ ตามตำราฮวงจุ้ยจีนบอกไว้ว่า ที่ดินลักษณะดังกล่าวส่งผลให้เจ้าของบ้านไม่มีเงินเหลือเก็บ ต้นเหตุที่คิดเช่นนั้นเนื่องจาก ในอดีตประเทศจีนจะมีการเก็บภาษี โดยคำนวณตามความกว้างของพื้นที่หน้าบ้านเป็นหลัก หากที่ดินหน้ากว้าง จะต้องเสียภาษีเยอะแม้ด้านหลังจะไม่ได้กว้างก็ตาม ทำให้บ้านที่มีหน้ากว้างกว่าด้านหลัง จะเสียเปรียบ

ที่ดิน ปากแคบก้นกว้าง ที่ดินลักษณะนี้ตามหลักฮวงจุ้ยเรียกว่า ที่ดินถุงเงิน ส่งผลให้เจ้าของบ้านมีเงินเหลือเก็บ ต้นเหตุที่คิดเช่นนั้น ใช้หลักการเดียวกับเหตุผลที่กล่าวมาในข้างต้น เป็นเรื่องของภาษีนั่นเอง โดยที่ดินหน้าแคบจะเสียภาษีน้อยแม้ด้านหลังจะกว้างมากก็ตาม ทำให้ได้รับผลประโยชน์สูง เป็นการได้เปรียบด้านภาษีส่งผลให้มีเงินเก็บมากขึ้น

ในส่วนของประเทศไทยเองทั้งอดีตและปัจจุบัน ไม่ได้มีการคำนวณภาษีในลักษณะดังกล่าว จึงไม่เป็นเหตุเป็นผลต่อกัน ทั้งนี้หากนำมาคิดในตามหลักการทั่วไป ที่ดินหน้ากว้างนั้นเหมาะสมอย่างยิ่งกับการค้าขาย เพราะสามารถทำเป็นส่วนโชว์สินค้า ผู้ผ่านไปผ่านมามองเห็นหน้าร้านได้มากกว่าที่ดินหน้าแคบ และหากมองในมุมหลักฮวงจุ้ยวิทยาศาสตร์ ที่ดินปากกว้างก้นแคบนั้นยังส่งผลดีต่อการรับพลังงานเข้า ที่ดินปากกว้างช่วยให้รับพลังงานเข้ามาได้เต็มประสิทธิภาพ เกิดพลังงานหมุนเวียนภายในอย่างสมบูรณ์ ส่วนที่ดินปากแคบ การรับพลังงานทำได้น้อยกว่าและหากแคบเกินไป กลับทำให้พลังงานไม่สามารถกระจายเข้าสู่ภายในได้อย่างทั่วถึงทำให้การอยู่อาศัยเกิดความไม่สบายตัวได้ แต่ทั้งนี้ไม่ว่าที่ดินแปลงไหน ๆ ก็สามารถอยู่อาศัยได้อย่างปกติ หากไม่กว้างหรือแคบมากจนผิดสัดส่วนก็สามารถนำมาสร้างบ้านได้ทั้งหมดครับ

Copyright © 2016 Condo-Compare All Rights Reserved